دوست دارم

دوست دارم باران را

پنهان کننده ی اشک ها را

—————–

دوست دارم تو را

تسکین کننده ی دردها را

—————–

دوست دارم گرمی را

دل سرد کننده ی سردی را

—————–

دوست دارم زندگی را

این پایان درماندگی را

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://poem.blog.af/2008/11/30/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85/trackback/

دیدگاه

shere zibaii ast,omidwaram movaffaq bashid

بازم سلام من این قطعه شعر را به شما تقدیم میکنم.

من بي پناهم تو بي گناهي
– دل به تو دادم ، چه اشتباهي
– از تو كشيدم شكل كبوتر
– نقاشي ام رو بگذارو بگذر
– تو اين نبودي، من بد كشيدم
– آخه دلت رو هرگز نديدم
– تو بي گناهي، من بي پناهم
– ايمن بماني از اشك و آهم

ارسال دیدگاه