چیست این ابر زود گذر؟

آرزویی بیش مبود                           شاید هم خوابی

یا که سخنی طفلی                   گویا افسانه ای

آری بی شک عشق                       ابری زود گذر در آسمان بود

لغتی سه حرفی                                   کوچک نوشته می شد

پر از معنا و مفهوم

علاقه، عاطفه، شفقت، شیفتگی، قرارهای چشم انتظاری

با هزاران معنی دیگر                            عاشقان دانستند نفرت چیست

بی کسان دانستند که                         عشق چیست؟

گویا همه میدانند                             مرگ برای چیست؟

یا که دانند                                    زندگی چیست؟

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://poem.blog.af/2008/11/30/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b0%d8%b1%d8%9f/trackback/

دیدگاه

salam ……ajab matalebe maqbooli chi shera maqbooli name khoda ke shaera afghan ma chi shera maqbooli migan

salam sherhaye shoma vaghean por mana va ziba hastan man ba inke irani hastam vali tonestam ba sherhaye shoma rabeteye khobi peyda konam omidvaram hamishe movafagh bashid va sar boland ba arezoye behtarinha baraye shoma

ارسال دیدگاه