ارسال برای دسامبر

دسامبر 26, 2008

اسارت 1

بلبلان رنگ در رنگ را دوست دارم *** آشيان درهم و برهم را دوست دارم خنده هاي پر قهقهه را دوست دارم *** عشق را محبت را زندگي را دوست دارم پرواز بي بازگشت را دوست دارم *** دوستي ها را دوست دارم اما… همه را در خواب زيرا… در بيداري روح تازه شكفته و […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 22, 2008

ايوب

صبر ايوب زمانه *** شده ورد زبانه ولي كيست كه ببيند *** شدم من ديوانه اگر صبر هم صبر است *** ندارم كم ز او من ولي نامش نيك باد *** چه كرد كه من نكردم اگر چهرم جوان است *** دلم شكسته زار است اگه به لبهام خنده ست *** دلم خون ز اشكهام اگه مي […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 17, 2008

عشق دردناک

عشق دردناک است *** نه برای تو، نه برای او *** فقط و فقط *** برای من برای من که *** بذر عشق را کاشتم *** با اشک! آب دادم با دل محبت کردم و *** کس دیگری *** درو کرد.

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 15, 2008

عروسک

اون لحظه گریستم *** دیدم مال تو نیستم شنیدم که میگفتی *** آخیش حیوونی دوستم تو اون روزای با هم *** وقتی می گریستم تو با دستای گرمت *** میکردی پاک عزیزم گلای باغچه ما *** مثل قلب بود همیشه وقتی رفتی عزیزم *** چیزی جز خار نمی شه کلبه ی چوبی ما *** پر […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 12, 2008

من، تو، او

چه راحت کرد *** عشق را *** خار و ذلیل پستی چه راحت کرد *** عشق را *** ناتوان هستی چه راحت کرد *** عشق را *** وجود او مرا نیستی چه راحت کرد *** عشق را *** کلام او *** مرا چیستی

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 5, 2008

نابودم کن

شیشه ای پرگرد و غبار بیش نیستم *** پاکم کن بیماری بیش نیستم *** درمانم کن گلی پژمرده بیش نیستم *** سیرآبم کن ابری بی اشک بیش نیستم *** گریانم کن جام شرابی تلخ بیش نیستم *** صفایم کن کلبه ای ویرانه بیش نیستم *** خرابم کن آتش کم شعله ای بیش نیستم *** خاموشم […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 3, 2008

سیاه وحش

سیاه وحش های خیالم *** پری وار مرا می بوسند مانند موج زیبای دریا *** مرا نوازش می دهند چون بوی گل *** مرا آرامش می دهند چون ترانه *** مرا با غم سازش می دهند چون عشق را *** در من اوج می دهند

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 1, 2008

ناله ی جدایی

صدایی می آمد *** به دنبا صدا رفتم *** دیدم جدایی ناله می کند گفتم تو را چه درد است *** تو که خود ناله می آوردی گفت آخر عشق تو من هستم *** اما برایم سخت است *** باز دل شکنی کنم پرسیدم تو با همه ی عشق ها اینگونه ای؛ *** پاسخ داد: […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|