ايوب

صبر ايوب زمانه *** شده ورد زبانه

ولي كيست كه ببيند *** شدم من ديوانه

اگر صبر هم صبر است *** ندارم كم ز او من

ولي نامش نيك باد *** چه كرد كه من نكردم

اگر چهرم جوان است *** دلم شكسته زار است

اگه به لبهام خنده ست *** دلم خون ز اشكهام

اگه مي گم كه هستم *** بهم بگيد چي هستم

اگه من هم يه آدمم *** بهم بگيد كو مادرم

اگه شدم ز آدمي *** بهم بگيد چه آدمي

اگه شدم ز سنگدلان *** بهيم بگيد

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
https://poem.blog.af/2008/12/22/%d8%a7%d9%8a%d9%88%d8%a8/trackback/

دیدگاه

سلام
قشنگ بود.

___________000000____________000000
__________000000000000______000000000000
______000000000000000000__000000000000000000
____00000000000000000000000000000000000000000
___00000000000000___000000000___00000000000000
__000000000000000___000000000___000000000000000
_0000000000000000___000000000___0000000000000000
_0000000000000000___000000000___0000000000000000
_0000000000000000___000000000___0000000000000000
_0000000000000000___000000000___0000000000000000
_0000000000___000000000000000000000___0000000000
__000000000___000000000000000000000___000000000
___000000000___0000000000000000000___000000000
_____000000000___000000000000000___000000000
_______00000000____00000000000____00000000
__________0000000_______________0000000
_____________0000000000000000000000000
_______________000000000000000000000
__________________000000000000000
___________________000000000000
______________________000000
_______________________0000
________________________00

سلام احسان جان تشكر كه به فتوبلاگ من سر زدي
بازم بيا خوشحال ميشم باي
جديد ترين عكسها http://photo.blog.af/

ارسال دیدگاه