ارسال برای فوریه

فوریه 2, 2009

موج عشق

داره بارون مي باره نم نم و نم نم *** ابرا خندون مي شن كم كم و كم كم داره موج مي زنه عشق تو دلاشون *** واسه امروز و فردا و شباشون داره باز مي شه غنچه ي بهاري *** سر سبز مي شه دشت هم ياري مي خونه قشنگ چه چه قناري *** […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|