ارسال برای مارس

مارس 13, 2009

فقط خودم

بي تو من آبي گل آلود *** شايد هم مرداب من چون آب كم ياب *** بهتر است گوييم سراب چون نسيم بهار *** نه نيستم، من باد سرد خزانم من از آلاله ها مترسم *** من از دينم، خدايم مي گريزم من به دنبال كلبه اي مي گردم *** همان كلبه ي خرابه ي […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

مارس 2, 2009

راز

به راستي كيست كه راز زندگي مرا بداند *** راز شادماني مرا *** راز چرا و چه و بايد راز كي و كيست و كدام *** راز غم درون چشمم *** راز صداي غمگينم راز لبخند تلخينم *** راز خم ابرويم *** راز غم درونم به راستي كه فقط تو ميداني … !

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|