ارسال برای آوریل

آوریل 26, 2009

بي تو…

بي تو من غمگين ترين *** سيل جاري قرنم بي تو من شرمگين ترين *** لاله ي بهاري بي تو من تندترين *** باران خشمگين بي تو من سردترين *** كوه يخي ام بي تو من زردترين *** برگ خزانم بي تو من زشت ترين *** ابليس عالم

» باقی این نوشته را بخوانید ...

آوریل 2, 2009

تا كي؟؟؟

اي آينه هاي شوم بختم *** تا كي مرا گريان مي بينيد اي ابر خشمناك *** تا كي فرياد مرا خاموش مي كني اي پرنده ي سينه سرخ *** تا كي پشت پنجره هاي چوبي مرا اندوهگين مي نگري اي زبان سرخ بيهوده *** تا كي سخن نمي گويي اي تو قلب رنجيده *** تا […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|