ارسال های قرار گرفته در سمیه رادمنش

دسامبر 12, 2008

من، تو، او

چه راحت کرد *** عشق را *** خار و ذلیل پستی چه راحت کرد *** عشق را *** ناتوان هستی چه راحت کرد *** عشق را *** وجود او مرا نیستی چه راحت کرد *** عشق را *** کلام او *** مرا چیستی

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 5, 2008

نابودم کن

شیشه ای پرگرد و غبار بیش نیستم *** پاکم کن بیماری بیش نیستم *** درمانم کن گلی پژمرده بیش نیستم *** سیرآبم کن ابری بی اشک بیش نیستم *** گریانم کن جام شرابی تلخ بیش نیستم *** صفایم کن کلبه ای ویرانه بیش نیستم *** خرابم کن آتش کم شعله ای بیش نیستم *** خاموشم […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 3, 2008

سیاه وحش

سیاه وحش های خیالم *** پری وار مرا می بوسند مانند موج زیبای دریا *** مرا نوازش می دهند چون بوی گل *** مرا آرامش می دهند چون ترانه *** مرا با غم سازش می دهند چون عشق را *** در من اوج می دهند

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دسامبر 1, 2008

ناله ی جدایی

صدایی می آمد *** به دنبا صدا رفتم *** دیدم جدایی ناله می کند گفتم تو را چه درد است *** تو که خود ناله می آوردی گفت آخر عشق تو من هستم *** اما برایم سخت است *** باز دل شکنی کنم پرسیدم تو با همه ی عشق ها اینگونه ای؛ *** پاسخ داد: […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

نوامبر 30, 2008

چیست این ابر زود گذر؟

آرزویی بیش مبود                           شاید هم خوابی یا که سخنی طفلی                   گویا افسانه ای آری بی شک عشق                       ابری زود گذر در آسمان بود لغتی سه حرفی                                   کوچک نوشته می شد پر از معنا و مفهوم علاقه، عاطفه، شفقت، شیفتگی، قرارهای چشم انتظاری با هزاران معنی دیگر                            عاشقان دانستند نفرت چیست بی کسان دانستند که                         عشق […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

دوست دارم

دوست دارم باران را پنهان کننده ی اشک ها را —————– دوست دارم تو را تسکین کننده ی دردها را —————– دوست دارم گرمی را دل سرد کننده ی سردی را —————– دوست دارم زندگی را این پایان درماندگی را

» باقی این نوشته را بخوانید ...

به نام خدای عالم هستی و نیستی

آه زندگی تو شیرینی یا تلخ، آنقدر مزه مزه ات کردم که دیگر قدرت چشایی ام را از دست دادم اما هنوز هم نتوانسته ام طعم شیرینی را در تو پیدا کنم.

» باقی این نوشته را بخوانید ...